Kisah Abu Dzar Al Ghifari R.a


Nama aslinya adalah Jundub bin Junadah bin Sakan, tetapi dia dikenal dengan sebutan Abu Dzar Al Ghifari R.a. Dia adalah sahabat Rasulullah Saw yang berasal dari suku ghiffar dan termasuk golongan orang yang pertama masuk Islam. Sebelum menjadi seorang muslim, Abu Dzar Al Ghifari R.a dikenal sebagai seorang perampok yang suka merampok para kabilah yang pedagang yang melewati padang pasir. Suku Ghiffar memang sudah dikenal sebagai binatang buas malam dan hantu kegelapan. Jika bertemu dengan mereka, jarang sekali orang yang selamat dari perampokan.

Abu Dzar Al Ghifari R.a adalah salah seorang sahabat Rasulullah Saw yang paling tidak disukai oleh oknum-oknum Bani Umayyah yang mendominasi pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan R.a, seperti Marwan bin Al-Hakam, Muawiyyah bin Abu Sufyan dan lain-lain.

Ia mempunyai sifat-sifat pemberani, terus terang dan jujur. Ia tidak menyembunyikan sesuatu yang menjadi pemikiran dan pendiriannya.

Ia mendapat hidayat Allah Swt dan memeluk Islam di kala Rasulullah Saw menyebarkan dakwah risalahnya secara rahasia dan diam-diam. Ketika itu Islam baru dipeluk kurang lebih oleh 10 orang. Akan tetapi Abu Dzar Al Ghifari R.a tanpa menghitung-hitung resiko mengumumkan secara terang-terangan keislamannya di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Sekembalinya ke daerah pemukimannya dari Mekah, Abu Dzar Al Ghifari R.a berhasil mengajak semua anggota qabilahnya memeluk agama Islam. Bahkan qabilah lain yang berdekatan, yaitu qabilah Aslam, berhasil pula di Islamkan.

Demikian gigih, berani dan cepatnya Abu Dzar Al Ghifari R.a bergerak menyebarkan Islam, sehingga Rasulullah Saw sendiri merasa kagum dan menyatakan pujiannya. Terhadap Bani Ghifar dan Bani Aslam, Nabi Muhammad Saw dengan bangga mengucapkan: “Ghifar…, Allah telah mengampuni dosa mereka! Aslam…, Allah menyelamatkan kehidupan mereka!”

Sejak menjadi orang muslim, Abu Dzar Al Ghifari R.a benar-benar telah menghias sejarah hidupnya dengan bintang kehormatan tertinggi. Dengan berani ia selalu siap berkorban untuk menegakkan kebenaran Allah Swt dan Rasul-Nya. Tanpa tedeng aling-aling ia bangkit memberontak terhadap penyembahan berhala dan kebatilan dalam segala bentuk dan manifestasinya. Kejujuran dan kesetiaan Abu Dzar Al Ghifari R.a dinilai oleh Rasulullah Saw sebagai “cahaya terang benderang.”

Pada pribadi Abu Dzar Al Ghifari R.a tidak terdapat perbedaan antara lahir dan bathin. Ia satu dalam ucapan dan perbuatan. Satu dalam fikiran dan pendirian. Ia tidak pernah menyesali diri sendiri atau orang lain, namun ia pun tidak mau disesali orang lain. Kesetiaan pada kebenaran Allah Swt dan Rasul-Nya terpadu erat degan keberaniannya dan ketinggian daya-juangnya. Dalam berjuang melaksanakan perintah Allah Swt dan Rasul-Nya, Abu Dzar Al Ghifari R.a benar-benar serius, keras, dan tulus. Namun demikian ia tidak meninggalkan prinsip sabar dan hati-hati.

Pada suatu hari ia pernah ditanya oleh Rasulullah Saw tentang tindakan apa kira-kira yang akan diambil olehnya jika di kemudian hari ia melihat ada para penguasa yang mengangkangi harta Ghanimah milik kaum muslimin. Dengan tandas Abu Dzar Al Ghifari R.a menjawab: “Demi Allah, yang mengutusmu membawa kebenaran, mereka akan kuhantam dengan pedangku!”

Menanggapi sikap yang tandas dari Abu Dzar Al Ghifari R.a ini, Nabi Muhammad Saw sebagai pemimpin yang bijaksana memberi pengarahan yang tepat. Beliau berkata: “Kutunjukkan cara yang lebih baik dari itu. Sabarlah sampai engkau berjumpa dengan aku di hari kiamat kelak!”
Rasulullah Saw mencegah Abu Dzar Al Ghifari R.a menghunus pedang. Ia dinasehati berjuang dengan senjata lisan.

Sampai pada masa sepeninggal Rasulullah Saw, Abu Dzar Al Ghifari R.a tetap berpegang teguh pada nasehat beliau. Di masa Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq R.a gejala-gejala sosial ekonomi yang dicanangkan oleh Rasulullah Saw belum muncul. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab R.a, berkat ketegasan dan keketatannya dalam bertindak mengawasi para pejabat pemerintahan dan kaum muslimin, penyakit berlomba mengejar kekayaan tidak sempat berkembang dikalangan masyarakat. Tetapi pada masa-masa terakhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan R.a, penyakit yang membahayakan kesejahteraan umat itu bermunculan laksana cendawan dimusim hujan. Khalifah Utsman bin Affan R.a sendiri tidak berdaya menanggulanginya. Nampaknya karena usia Khalifah Utsman bin Affan R.a. sudah lanjut, serta pemerintahannya didominasi sepenuhnya oleh para pembantunya sendiri yang terdiri dari golongan Bani Umayyah.

Pada waktu itu tidak sedikit sahabat Rasulullah Saw yang hidup serba kekurangan, hanya karena mereka jujur dan setia kepada ajaran Allah Swt dan tauladan Rasul-Nya. Sampai ada salah seorang di antara mereka yang menggadai, hanya sekedar untuk dapat membeli beberapa potong roti. Padahal para penguasa dan orang-orang yang dekat dengan pemerintahan makin bertambah kaya dan hidup bermewah-mewah. Harta ghanimah dan Baitul Maal milik kaum muslimin banyak disalah-gunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongan. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, para sahabat Nabi Muhammad Saw dan kaum muslimin pada umumnya dapat diibaratkan seperti ayam mati kelaparan di dalam lumbung padi.

Melihat gejala sosial dan ekonomi yang bertentangan dengan ajaran Islam, Abu Dzar Al-Ghifari R.a sangat resah. Ia tidak dapat berpangku tangan membiarkan kebatilan merajalela. Ia tidak betah lagi diam di rumah, walaupun usia sudah menua. Dengan pedang terhunus ia berangkat menuju Damsyik. Di tengah jalan ia teringat kepada nasihat Rasulullah Saw,  “jangan menghunus pedang. Berjuang sajalah dengan lisan!” Bisikan suara seperti itu terngiang-ngiang terus di telinganya. Cepat-cepat pedang dikembalikan kesarungnya.

Mulai saat itu Abu Dzar Al Ghifari R.a dengan senjata lidah berjuang memperingatkan para penguasa dan orang-orang yang sudah tenggelam dalam perebutan harta kekayaan. Ia berseru supaya mereka kembali kepada kebenaran Allah Swt dan tauladan Rasul-Nya. Pada waktu Abu Dzar Al Ghifari R.a bermukim di Syam, ia selalu memperingatkan orang: “Barang siapa yang menimbun emas dan perak dan tidak meng-infaqkannya di jalan Allah Swt maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari kiamat.

Di kota Syam Abu Dzar Al Ghifari R.a memperoleh banyak pendukung. Umumnya terdiri dari fakir miskin dan orang-orang yang hidup sengsara. Makin hari pengaruh kampanyenya makin meluas. Kampanye Abu Dzar Al Ghifari R.a ini merupakan suatu gerakan sosial yang menuntut ditegakkannya kembali prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan, sesuai dengan perintah Allah dan ajaran Rasul-Nya.

Muawiyah bin Abi Sufyan, yang menjabat kedudukan sebagai penguasa daerah Syam, memandang kegiatan Abu Dzar Al Ghifari R.a sebagai bahaya yang dapat mengancam kedudukannya. Untuk membendung kegiatan Abu Dzar Al Ghifari R.a, Muawiyyah menempuh berbagai cara guna mengurangi pengaruh kampanyenya. Tindakan Muawiyyah itu tidak mengendorkan atau mengecilkan hati Abu Dzar Al Ghifari R.a. Ia tetap berkeliling kemana-mana, sambil berseru kepada setiap orang: “Aku sungguh heran melihat orang yang di rumahnya tidak mempunyai makanan, tetapi ia tidak mau keluar menghunus pedang!”

Seruan Abu Dzar Al Ghifari R.a yang mengancam itu menyebabkan makin banyak lagi jumlah kaum muslimin yang menjadi pendukungnya. Bersama dengan itu para penguasa dan kaum hartawan yang telah memperkaya diri dengan cara yang tidak jujur, sangat cemas.

Keberanian Abu Dzar Al Ghifari R.a dalam berjuang tidak hanya dapat dibuktikan dengan pedang, tetapi lidahnya pun dipergunakan untuk membela kebenaran. Di mana-mana ia menyerukan ajaran-ajaran kemasyarakatan yang pernah didengarnya sendiri dari Rasulullah Saw, “Semua manusia adalah sama hak dan sama derajat laksana gigi sisir…,”
“Tak ada manusia yang lebih afdhal selain yang lebih besar taqwanya…”,
“Penguasa adalah abdi masyarakat,” dan lain sebagainya.

Para penguasa Bani Umayyah dan orang-orang yang bergelimang dalam kehidupan mewah sangat kecut menyaksikan kegiatan Abu Dzar Al Ghifari R.a. Hati nuraninya mengakui kebenaran Abu Dzar Al Ghifari R.a, tetapi lidah dan tangan mereka bergerak diluar bisikan hati nurani. Abu Dzar Al Ghifari R.a dimusuhi dan kepadanya dilancarkan berbagai tuduhan. Tuduhan-tuduhan mereka itu tidak dihiraukan oleh Abu Dzar Al Ghifari R.a. Ia makin bertambah berani.

Pada suatu hari dengan sengaja ia menghadap Muawiyah, penguasa daerah Syam. Dengan tandas ia menanyakan tentang kekayaan dan rumah milik Muawiyyah yang ditinggalkan di Mekah sejak ia menjadi penguasa Syam. Kemudian dengan tanpa rasa takut sedikit pun ditanyakan pula asal-usul kekayaan Muawiyyah yang sekarang! Sambil menuding Abu Dzar Al Ghifari R.a berkata: “Bukankah kalian itu yang oleh Al-Qur’an disebut sebagai penumpuk emas dan perak, dan yang akan dibakar tubuh dan mukanya pada hari kiamat dengan api neraka?!”

Betapa pengapnya Muawiyah mendengar kata-kata Abu Dzar Al Ghifari R.a yang terus terang itu! Muawiyah bin Abu Sufyan memang bukan orang biasa. Ia penguasa. Dengan kekuasaan ditangan ia dapat berbuat apa saja. Abu Dzar Al Ghifari R.a dianggap sangat berbahaya. Ia harus disingkirkan. Segera ditulis sepucuk surat kepada Khalifah Utsman bin Affan R.a di Madinah. Dalam surat itu Muawiyah melaporkan tentang Abu Dzar Al Ghifari R.a menghasut orang banyak di Syam. Disarankan supaya Khalifah mengambil salah satu tindakan. Berikan kekayaan atau kedudukan kepada Abu Dzar Al Ghifari R.a. Jika Abu Dzar Al Ghifari R.a menolak dan tetap hendak meneruskan kampanyenya, kucilkan saja di pembuangan.

Khalifah Utsman bin Affan R.a melaksanakan surat Muawiyah itu. Abu Dzar Al Ghifari R.a dipanggil menghadap. Kepada Abu Dzar Al Ghifari R.a diajukan dua pilihan: kekayaan atau kedudukan.
Menanggapi tawaran Khalifah itu, Abu Dzar Al Ghifari R.a dengan singkat dan jelas berkata: “Aku tidak membutuhkan duniamu!”

Khalifah Utsman bin Affan R.a masih terus menghimbau Abu Dzar Al Ghifari R.a. Dikemukakannya: “Tinggal sajalah disampingku!”

Sekali lagi Abu Dzar Al Ghifari R.a mengulangi kata-katanya: “Aku tidak membutuhkan duniamu!”

Sebagai orang yang hidup zuhud dan taqwa, Abu Dzar Al Ghifari R.a berjuang semata-mata untuk menegakkan kebenaran dan keadilan yang diperintahkan Allah Swt dan Rasul-Nya.
Abu Dzar Al Ghifari R.a hanya menghendaki supaya kebenaran dan keadilan Allah Swt ditegakkan, seperti yang dulu telah dilaksanakan oleh Rasulullah Saw, Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq R.a, dan Khalifah Umar bin Khattab R.a.

Memang justru itulah yang sangat sukar dilaksanakan oleh Khalifah Utsman bin Affan R.a, sebab ia harus memotong urat nadi para pembantu dan para penguasa bawahannya.

Abu Dzar Al Ghifari R.a tidak bergeser sedikit pun dari pendiriannya. Akhirnya, atas desakan dan tekanan para pembantu dan para penguasa Bani Umayyah, Khalifah Utsman bin Affan R.a mengambil keputusan:

Abu Dzar Al Ghifari R.a harus dikucilkan dalam pembuangan di Rabadzah. Tak boleh ada seorang pun mengajaknya berbicara dan tak boleh ada seorang pun yang mengucapkan selamat jalan atau mengantarkannya dalam perjalanan.

Bagi Abu Dzar Al Ghifari R.a pembuangan bukan apa-apa. Sedikitpun ia tidak ragu, bahwa Allah Swt selalu bersama dia. Kapan saja dan dimana saja.
Menanggapi keputusan Khalifah Utsman bin Affan R.a ia berkata: “Demi Allah, seandainya Utsman hendak menyalibku di kayu salib yang tinggi atau diatas bukit, aku akan taat, sabar dan berserah diri kepada Allah Swt. Aku pandang hal itu lebih baik bagiku.
Seandainya Utsman memerintahkan aku harus berjalan dari kutub ke kutub lain, aku akan taat, sabar dan berserah diri kepada Allah Swt. Kupandang, hal itu lebih baik bagiku.
Dan seandainya besok ia akan mengembalikan diriku ke rumah pun akan kutaati, aku akan sabar dan berserah diri kepada Allah Swt. Kupandang hal itu lebih baik bagiku.”

Itulah Abu Dzar Al Ghifari R.a, pejuang muslim tanpa pamrih duniawi, yang semata-mata berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, demi keridhaan Al Khalik. Ia seorang pahlawan yang dengan gigih dan setia mengikuti tauladan Nabi Muhammad Saw. Ia seorang zahid yang penuh taqwa kepada Allah Swt dan Rasul-Nya, tidak berpangku tangan membiarkan kebathilan melanda umat.

Peristiwa dibuangnya Abu Dzar Al Ghifari R.a ke Rabadzah sangat mengejutkan kaum muslimin, khususnya para sahabat Nabi Muhammad Saw. Imam Ali bin Abi Thallib R.a sangat tertusuk perasaannya. Bersama segenap anggota keluarga ia menyatakan rasa sedih dan simpatinya yang mendalam kepada Abu Dzar Al Ghifari R.a.

Kisah Dibuangnya Abu Dzar Al Ghiffari R.a

Abu Bakar Ahmad bin Abdul Aziz Al Jauhariy dalam bukunya As Saqifah, berdasarkan riwayat yang bersumber pada Ibnu Abbas, menuturkan antara lain tentang pelaksanaan keputusan Khalifah Utsman bin Affan R.a di atas:

Khalifah Utsman  memerintahkan Marwan bin Al Hakam membawa Abu Dzar Al Ghifari R.a berangkat dan mengantarnya sampai ditengah perjalanan. Tak ada seorang pun dari penduduk yang berani mendekati Abu Dzar Al Ghifari R.a, kecuali Imam Ali bin Abi Thallib R.a, Aqil bin Abi Thalib, dan dua orang putera Imam Ali bin Abi Thallib R.a, yaitu Sayyidina Hasan R.a dan Sayyidina Husein R.a. Beserta mereka ikut pula Ammar bin Yasir.

Menjelang saat keberangkatannya, Sayyidina Hasan R.a mengajak Abu Dzar Al Ghifari R.a bercakap-cakap. Mendengar itu Marwan bin Al-Hakam dengan bengis menegor: “Hai Hasan, apakah engkau tidak mengerti bahwa Amirul Mukminin melarang bercakap-cakap dengan orang ini? Kalau belum mengerti, ketahuilah sekarang!”

Melihat sikap Marwan yang kasar itu, Imam Ali bin Abi Thallib R.a tak dapat menahan letupan emosinya. Sambil membentak ia mencambuk kepala unta yang dikendarai oleh Marwan: “Pergilah engkau dari sini! Allah Swt akan menggiringmu ke neraka.”

Sudah tentu unta yang dicambuk kepalanya itu meronta-ronta kesakitan. Marwan sangat marah, tetapi ia tidak punya keberanian melawan Imam Ali bin Abi Thallib R.a. Cepat-cepat Marwan kembali menghadap Khalifah untuk mengadukan perbuatan Imam Ali bin Abi Thallib R.a. Khalifah Utsman bin Affan R.a meluap karena merasa perintahnya tidak dihiraukan oleh Imam Ali bin Abi Thallib R.a dan anggota-anggota keluarganya.

Tindakan Imam Ali bin Abi Thallib R.a terhadap Marwan itu ternyata mendorong orang lain berani mendekati Abu Dzar Al Ghifari R.a guna mengucapkan selamat jalan. Diantara mereka itu terdapat seorang bernama Dzakwan maula Ummi Hani binti Abu Thalib. Dzakwan dikemudian hari Menceritakan pengalamannya sebagai berikut:

Aku ingat benar apa yang dikatakan oleh mereka. Kepada Abu Dzar Al Ghifari R.a, Ali bin Abi Thalib R.a mengatakan: “Hai Abu Dzar engkau marah demi karena Allah Swt! Orang-orang itu, yakni para penguasa Bani Umayyah, takut kepadamu, sebab mereka takut kehilangan dunianya. Oleh karena itu mereka mengusir dan membuangmu.
Demi Allah Swt, seandainya langit dan bumi tertutup rapat bagi hamba Allah Swt, tetapi hamba itu kemudian penuh takwa kepada Allah Swt, pasti ia akan dibukakan jalan keluar. Hai Abu Dzar, tidak ada yang menggembirakan hatimu selain kebenaran, dan tidak ada yang menjengkelkan hatimu selain kebathilan!”

Atas dorongan Imam Ali bin Abi Thallib R.a, Aqil berkata kepada Abu Dzar Al Ghifari R.a: “Hai Abu Dzar, apa lagi yang hendak kukatakan kepadamu!
Engkau tahu bahwa kami ini semua mencintaimu, dan kami pun tahu bahwa engkau sangat mencintai kami juga. Bertakwa sajalah sepenuhnya kepada Allah Swt, sebab takwa berarti selamat.
Dan bersabarlah, karena sabar sama dengan berbesar hati.
Ketahuilah, tidak sabar sama artinya dengan takut, dan mengharapkan maaf dari orang lain sama artinya dengan putus asa. Oleh karena itu buanglah rasa takut dan putus asa.”

Kemudian Sayyidina Hasan R.a berkata kepada Abu Dzar Al Ghifari R.a: “Jika seorang yang hendak mengucapkan selamat jalan diharuskan diam, dan orang yang mengantarkan saudara yang berpergian harus segera pulang, tentu percakapan akan menjadi sangat sedikit, sedangkan sesal dan iba akan terus berkepanjangan. Engkau menyaksikan sendiri, banyak orang sudah datang menjumpaimu. Buang sajalah ingatan tentang kepahitan dunia, dan ingat saja kenangan manisnya. Buanglah perasaan sedih mengingat kesukaran dimasa silam, dan gantikan saja dengan harapan masa mendatang. Sabarkan hati sampai kelak berjumpa dengan Nabi-mu, dan beliau itu benar-benar ridha kepadamu.”

Kemudian kini berkatalah Sayyidina Husein R.a: “Hai paman, sesungguhnya Allah Swt berkuasa mengubah semua yang paman alami. Tidak ada sesuatu yang lepas dari pengawasan dan kekuasaan-Nya. Mereka berusaha agar paman tidak mengganggu dunia mereka. Betapa butuhnya mereka itu kepada sesuatu yang hendak paman cegah! Berlindunglah kepada Allah Swt dari keserakahan dan kecemasan. Sabar merupakan bagian dari ajaran agama dan sama artinya dengan sifat pemurah. Keserakahan tidak akan mempercepat datangnya rizki dan kebathilan tidak akan menunda datangnya ajal!”

Dengan nada marah Ammar bin Yasir menyambung: “Allah Swt tidak akan membuat senang orang yang telah membuatmu sedih, dan tidak akan menyelamatkan orang yang menakut-nakutimu. Seandainya engkau puas melihat perbuatan mereka, tentu mereka akan menyukaimu. Yang mencegah orang supaya tidak mengatakan seperti yang kau katakan, hanyalah orang-orang yang merasa puas dengan dunia. Orang-orang seperti itu takut menghadapi maut dan condong kepada kelompok yang berkuasa. Kekuasaan hanyalah ada pada orang-orang yang menang. Oleh karena itu banyak orang “menghadiahkan” agamanya masing-masing kepada mereka, dan sebagai imbalan, mereka memberi kesenangan duniawi kepada orang-orang itu. Dengan berbuat seperti itu, sebenarnya mereka menderita kerugian dunia dan akhirat. Bukankah itu suatu kerugian yang senyata-nyatanya?!”

Sambil berlinangan air mata Abu Dzar Al Ghifari R.a berkata: “Semoga Allah Swt merahmati kalian, wahai Ahlu Baitur Rahman! Bila melihat kalian aku teringat kepada Rasulullah Saw. Suka-dukaku di Madinah selalu bersama kalian. Di Hijaz aku merasa berat karena Utsman, dan di Syam aku merasa berat karena Muawiyah. Mereka tidak suka melihatku berada di tengah-tengah saudara-saudaraku di kedua tempat itu. Mereka memburuk-burukkan diriku, lalu aku diusir dan dibuang ke satu daerah, di mana aku tidak akan mempunyai penolong dan pelindung selain Allah Swt.
Demi Allah, aku tidak menginginkan teman selain Allah Swt dan bersama-Nya aku tidak takut menghadapi kesulitan.”

Tutur Dzakwan lebih lanjut. Setelah semua orang yang mengantarkan pulang, Imam Ali segera datang menghadap Khalifah Utsman bin Affan R.a. Kepada Imam Ali bin Abi Thallib R.a, Khalifah bertanya dengan hati gusar: “Mengapa engkau berani mengusir pulang petugasku –yakni Marwan– dan meremehkan perintahku?”

“Tentang petugasmu,” jawab Imam Ali bin Abi Thallib R.a dengan tenang
“ia mencoba menghalang-halangi niatku. Oleh karena itu ia kubalas. Adapun tentang perintahmu, aku tidak meremehkannya.”

“Apakah engkau tidak mendengar perintahku yang melarang orang bercakap-cakap dengan Abu Dzar?” ujar Khalifah dengan marah.

“Apakah setiap engkau mengeluarkan larangan yang bersifat kedurhakaan harus kuturut?” tanggap Imam Ali bin Abi Thallib R.a terhadap kata-kata Khalifah tadi dalam bentuk pertanyaan.

“Kendalikan dirimu terhadap Marwan!” ujar Khalifah memperingatkan Imam Ali bin Abi Thallib R.a.

“Mengapa?” tanya Imam Ali bin Abi Thallib R.a.

“Engkau telah memaki dia dan mencambuk unta yang dikendarainya” jawab Khalifah.

“Mengenai untanya yang kucambuk,” Imam Ali bin Abi Thallib R.a menjelaskan sebagai tanggapan atas keterangan Khalifah Utsman bin Affan R.a,
“bolehlah ia membalas mencambuk untaku. Tetapi kalau dia sampai memaki diriku, tiap satu kali dia memaki, engkau sendiri akan kumaki dengan makian yang sama. Sungguh aku tidak berkata bohong kepadamu!”

“Mengapa dia tidak boleh memakimu?” tanya Khalifah Utsman bin Affan R.a dengan mencemooh.
“Apakah engkau lebih baik dari dia?!”

“Demi Allah, bahkan aku lebih baik daripada engkau!” sahut Imam Ali bin Abi Thallib R.a dengan tandas. Habis mengucapkan kata-kata itu Imam Ali bin Abi Thallib R.a cepat-cepat keluar meninggalkan tempat.

Beberapa waktu setelah terjadi insiden itu, Khalifah Utsman bin Affan R.a memanggil tokoh-tokoh kaum Muhajirin dan Anshar termasuk tokoh-tokoh Bani Umayyah. Di hadapan mereka itu ia menyatakan keluhannya terhadap sikap Imam Ali bin Abi Thallib R.a. Menanggapi keluhan Khalifah Utsman bin Affan R.a, para pemuka yang beliau ajak berbicara menasehatkan: “Anda adalah pemimpin dia. Jika anda mengajak berdamai, itu lebih baik.”

“Aku memang menghendaki itu,” jawab Khalifah Utsman bin Affan R.a. Sesudah ini beberapa orang dari pemuka muslimin itu mengambil prakarsa untuk menghapuskan ketegangan antara Imam Ali bin Abi Thallib R.a dan Khalifah Utsman bin Affan R.a. Mereka menghubungi Imam Ali bin Abi Thallib R.a di rumahnya. Kepada Imam Ali bin Abi Thallib R.a mereka bertanya: “Bagaimana kalau anda datang kepada Khalifah dan Marwan untuk meminta maaf?”

“Tidak,” jawab Imam Ali bin Abi Thallib R.a dengan cepat.
“Aku tidak akan datang kepada Marwan dan tidak akan meminta maaf kepadanya. Aku hanya mau minta maaf kepada Utsman dan aku mau datang kepadanya.”

Tak lama kemudian datanglah panggilan dari Khalifah Utsman bin Affan R.a. Imam Ali bin Abi Thallib R.a datang bersama beberapa orang Bani Hasyim. Sehabis memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, Imam Ali bin Abi Thallib R.a berkata: “Yang kau ketahui tentang percakapanku dengan Abu Dzar, waktu aku mengantar keberangkatannya, demi Allah, tidak bermaksud mempersulit atau menentang keputusanmu. Yang kumaksud semata-mata hanyalah memenuhi hak Abu Dzar.
Ketika itu Marwan menghalang-halangi dan hendak mencegah supaya aku tidak dapat memenuhi hak yang telah diberikan Allah ‘Azza wa Jalla kepada Abu Dzar. Karena itu aku terpaksa menghalang-halangi Marwan, sama seperti dia menghalang-halangi maksudku. Adapun tentang ucapanku kepadamu, itu dikarenakan engkau sangat menjengkelkan aku, sehingga keluarlah marahku, yang sebenarnya aku sendiri tidak menyukainya.”

Sebagai tanggapan atas keterangan Imam Ali bin Abi Thallib R.a tersebut, Khalifah Utsman bin Affan R.a berkata dengan nada lemah lembut,”Apa yang telah kau ucapkan kepadaku, sudah kuikhlaskan. Dan apa yang telah kaulakukan terhadap Marwan, Allah sudah memaafkan perbuatanmu. Adapun mengenai apa yang tadi engkau sampai bersumpah, jelas bahwa engkau memang bersungguh-sungguh dan tidak berdusta. Oleh karena itu ulurkanlah tanganmu!” Imam Ali bin Abi Thallib R.a segera mengulurkan tangan, kemudian ditarik oleh Khalifah Utsman bin Affan R.a dan dilekatkan pada dadanya.

Di Pembuangan

Bagaimana keadaan Abu Dzar Al Ghifari R.a di tempat pembuangannya?
Ia mati kelaparan bersama isteri dan anak-anaknya. Abu Dzar Al Ghifari R.a wafat dalam keadaan sangat menyedihkan, sehingga batu pun bisa turut menangis sedih!

Menurut riwayat tentang penderitaannya dan kesengsaraannya di tempat pembuangan, dituturkan sebagai berikut:

Setelah ditinggal mati oleh anak-anaknya, ia bersama isteri hidup sangat sengsara. Berhari-hari sebelum akhir hayatnya, ia bersama isteri tidak menemukan makanan sama sekali. Ia mengajak isterinya pergi kesebuah bukit pasir untuk mencari tetumbuhan. Keberangkatan mereka berdua diiringi tiupan angin kencang menderu-deru. Setibanya di tempat tujuan mereka tidak menemukan apa pun juga. Abu Dzar Al Ghifari R.a sangat pilu. Ia menyeka cucuran keringat, padahal udara sangat dingin. Ketika isterinya melihat kepadanya, mata Abu Dzar Al Ghifari R.a kelihatan sudah membalik. Isterinya menangis, kemudian ditanya oleh Abu Dzar Al Ghifari R.a: “Mengapa engkau menangis?”

“Bagaimana aku tidak menangis,” jawab isterinya yang setia itu,
“kalau menyaksikan engkau mati di tengah padang pasir seluas ini?
Sedangkan aku tidak mempunyai baju yang cukup untuk dijadikan kain kafan bagimu dan bagiku!
Bagaimana pun juga akulah yang akan mengurus pemakamanmu!”

Betapa hancurnya hati Abu Dzar Al Ghifari R.a melihat keadaan isterinya. Dengan perasaan amat sedih ia berkata: “Cobalah lihat ke jalan di gurun pasir itu, barangkali ada seorang dari kaum muslimin yang lewat!”

“Bagaimana mungkin?” jawab isterinya.
“Rombongan haji sudah lewat dan jalan itu sekarang sudah lenyap!”

“Pergilah kesana, nanti engkau akan melihat,” kata Abu Dzar Al Ghifari R.a menirukan beberapa perkataan yang dahulu pernah diucapkan oleh Rasulullah Saw,
“Jika engkau melihat ada orang lewat, berarti Allah Swt telah menenteramkan hatimu dari perasaan tersiksa. Tetapi jika engkau tidak melihat seorang pun, tutup sajalah mukaku dengan baju dan letakkan aku di tengah jalan. Bila kau lihat ada seorang lewat, katakan kepadanya: Inilah Abu Dzar, sahabat Rasulullah Saw. Ia sudah hampir menemui ajal untuk menghadap Allah Swt, Tuhannya. Bantulah aku mengurusnya!”

Dengan tergopoh-gopoh isterinya berangkat sekali lagi ke bukit pasir. Setelah melihat kesana-kemari dan tidak menemukan apa pun juga, ia kembali menjenguk suaminya. Di saat ia sedang mengarahkan pandangan mata ke ufuk timur nan jauh di sana, tiba-tiba melihat bayang-bayang kafilah lewat, tampak benda-benda muatan bergerak-gerak di punggung unta. Cepat-cepat isteri Abu Dzar Al Ghifari R.a melambai-lambaikan baju memberi tanda. Dari kejauhan rombongan kafilah itu melihat, lalu menuju ke arah isteri Abu Dzar Al Ghifari R.a berdiri. Akhirnya mereka tiba di dekatnya, kemudian bertanya: “Hai wanita hamba Allah, mengapa engkau di sini?”

“Apakah kalian orang muslimin?” isteri Abu Dzar Al Ghifari R.a balik bertanya.
“Bisakah kalian menolong kami dengan kain kafan?”

“Siapa dia?” mereka bertanya sambil menoleh kepada Abu Dzar Al Ghifari R.a.

“Abu Dzar Al-Ghifari!” jawab wanita tua itu.

Mereka saling bertanya diantara sesama teman. Pada mulanya mereka tidak percaya, bahwa seorang sahabat Nabi Muhammad Saw yang mulia itu mati di gurun sahara seorang diri. “Sahabat Rasulullah Saw?” tanya mereka untuk memperoleh kepastian.

“Ya, benar!” sahut isteri Abu Dzar Al Ghifari R.a.

Dengan serentak mereka berkata: “Ya Allah…! Dengan ini Allah Swt memberi kehormatan kepada kita!”

Mereka meletakkan cambuk untanya masing-masing, lalu segera menghampiri Abu Dzar Al Ghifari R.a. Orang tua yang sudah dalam keadaan payah itu menatapkan pendangannya yang kabur kepada orang-orang yang mengerumuninya. Dengan suara lirih ia berkata,”Demi Allah…, aku tidak berdusta…, seandainya aku mempunyai baju bakal kain kafan untuk membungkus jenazahku dan jenazah isteriku, aku tidak akan minta dibungkus selain dengan bajuku sendiri atau baju isteriku…..Aku minta kepada kalian, jangan ada seorang pun dari kalian yang memberi kain kafan kepadaku, jika ia seorang penguasa atau pegawai.”

Mendengar pesan Abu Dzar Al Ghifari R.a itu mereka kebingungan dan saling pandang-memandang. Di antara mereka ternyata ada seorang muslim dari kaum Anshar. Ia menjawab: “Hai paman, akulah yang akan membungkus jenazahmu dengan bajuku sendiri yang kubeli dengan uang hasil jerih-payahku. Aku mempunyai dua lembar kain yang telah ditenun oleh ibuku sendiri untuk kupergunakan sebagai pakaian ihram…”

“Engkaukah yang akan membungkus jenazahku? Kainmu itu sungguh suci dan halal….!” Sahut Abu Dzar Al Ghifari R.a.

Sambil mengucapkan kata-kata itu Abu Dzar Al Ghifari R.a kelihatan lega dan tentram. Tak lama kemudian ia memejamkan mata, lalu secara perlahan-lahan menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan tenang berserah diri kehadirat Allah Swt Awan di langit berarak-arak tebal teriring tiupan angin gurun sahara yang amat kencang menghempaskan pasir dan debu ke semua penjuru. Saat itu Rabadzah seolah-olah berubah menjadi samudera luas yang sedang dilanda taufan.

Selesai dimakamkan, orang dari Anshar itu berdiri di atas kuburan Abu Dzar Al Ghifari R.a sambil berdo’a: “Ya Allah, inilah Abu Dzar sahabat Rasulullah Saw, hamba-Mu yang selalu bersembah sujud kepada-Mu, berjuang demi keagungan-Mu melawan kaum musyrikin, tidak pernah merusak atau mengubah agama-Mu. Ia melihat kemungkaran lalu berusaha memperbaiki keadaan dengan lidah dan hatinya, sampai akhirnya ia dibuang, disengsarakan dan di hinakan sekarang ia mati dalam keadaan terpencil. Ya Allah, hancurkanlah orang yang menyengsarakan dan yang membuangnya jauh dari tempat kediamannya dan dari tempat suci Rasulullah Saw!”

Mereka mengangkat tangan bersama-sama sambil mengucapkan “Aamiin” dengan khusyu’.

Orang mulia yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari R.a telah wafat, semasa hidupnya ia pernah berkata: “Kebenaran tidak meninggalkan pembela bagiku…”

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s